Revenire

 

 

 

RAPORT  DE  AUTOEVALUARE

 

perioada  noiembrie 2004 -  martie 2008

 

           

 

1.  DATELE  DE  AUTENTIFICARE  ALE  UNITATII  DE  CERCETARE - DEZVOLTARE

 

     1.1.  Denumirea :  S.C.  TECHNO VOLT  S.R.L.

 

     1.2.  Statutul juridic:  Societate Comerciala cu Raspundere Limitata

 

    1.3.  Actul de infiintare:  Act constitutiv al  S.C.  TECHNO VOLT  S.R.L.  autentificat cu Incheierea judecatoreasca nr. 5891 / 30.06.1999

     1.3.1.  Act aditional la Actul constitutiv, autentificat cu Incheierea judecatoreasca 15541/17.06.03 privind modificarea structurii capitalului social, a adresei sediului si recodificarea domeniului principal de activitate si activitatii principale

     1.3.2.  Act aditional la Actul constitutiv, autentificat cu Incheierea judecatoreasca 45578/15.10.04 privind modificarea structurii asociatilor si a capitalului social

     1.3.3.  Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a asociatilor, autentificata cu Incheierea judecatoreasca 4102/24.03.05 privind infiintarea unui punct de lucru

     1.3.4.  Act aditional la Actul constitutiv, autentificat cu Incheierea judecatoreasca 45487/12.10.05 privind modificarea obiectului principal de activitate, acesta devenind : cod CAEN 7310 Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale

 

              

     1.4.  Numarul de inregistrare in Registrul potentialilor contractori:  3465

 

     1.5.  Director General :  ing.  VASILE  PANGRATIE

 

     1.6.  Adresa :

     1.6.1.  Sediul social :  Bucuresti, sector 6, Str. Olanesti nr. 4, bloc 43A, ap. 25

     1.6.2.  Punctul de lucru :  Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei nr. 294

 

     1.7.  Telefon : 021.220.13.02

             Fax : 021.221.09.25.

             Pagina web : www.technovolt.ro

             E-mail : office@technovolt.ro

 

2.  DOMENIUL  DE  SPECIALITATE :

 

     2.1.  Conform clasificarii UNESCO :

             •  3311 - Tehnologia aparaturii de masura si control

             •  3306 - Ingineria si tehnologia electrotehnica

             •  3307 - Tehnologia electronica

             •  3308 - Ingineria si tehnologia mediului ambiant

             •  3310 - Tehnologia industriala

             •  3313 - Tehnologia si ingineria mecanica

             •  3314 - Tehnologie medicala

             •  3322 - Tehnologii energetice

             •  3201 - Stiinte clinice

             •  5801 - Teorie si metode educative

             •  1203 - Stiinta calculatoarelor

             •  5306 - Economia schimburilor tehnologice

                

     2.2.  Conform clasificarii CAEN :

             •  7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

             •  2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

             •  2562 - Operatiuni de mecanica generala

             •  2612 - Fabricarea altor componente electronice

             •  2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicatii

             •  2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare , control, navigatie

             •  2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

             •  2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii

             •  2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

             •  2790 - Fabricarea altor echipamente electrice

             •  2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

             •  2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

             •  3101 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

             •  3109 - Fabricarea de mobila n.c.a.

             •  3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

             •  3312 - Repararea masinilor

             •  3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice

             •  3314 - Repararea echipamentelor electrice

             •  3319 - Repararea altor echipamente

             •  3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

             •  4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

             •  4321 - Lucrari de instalatii electrice

             •  4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

             •  4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

             •  4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

             •  4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii

             •  4662 - Comert cu ridicata al masinilor-unelte

             •  4665 - Comert cu ridicata al mobilei de birou

             •  4666 - Comert cu ridicata ala altor masini si echipamente de birou

             •  5811 - Activitati de editare a cartilor

             •  5829 - Activitati de editare a altor produse software

             •  6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda ( software orientat client )

             •  6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

             •  6203 - Activitati de management ( gestiune si exploatare ) a mijloacelor de calcul

             •  6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

             •  6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

             •  6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

             •  7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica

             •  7120 - Activitati de testari si analize tehnice

             •  8560 - Activitati de servicii suport pentru invatamant

             •  9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

             •  9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii

 

 

3.  STAREA  UNITATII  DE  CERCETARE - DEZVOLTARE

 

     3.1. Misiunea unitatii de cercetare-dezvoltare, directiile de cercetare, dezvoltare, inovare :

            (maximum 1.000 de caractere):

            Misiunea S.C. TEHNO VOLT S.R.L. este de a actiona ca un IMM credibil, dinamic, inovativ, care se integreaza cu succes pe piata interna si europeana, oferind solutii noi, specializate, corelate cu cerintele standardelor si legislatiei in vigoare - pentru echipamente si instalatii in diverse domenii: economisirea energiei - energie verde, calitatea mediului, calitatea vietii - sanatate, calitatea invata-mantului.

            S.C. TECHNO VOLT S.R.L. a aparut ca o alternativa privata in domeniul cercetarii si fabrica-rii de produse custom - design, afacerea fiind initiata de un grup de cercetatori specializati in tehnolo-gia aparaturii de masura si control, ingineria si tehnologia mediului ambiant, tehnologii energetice.

            SC TECHNO VOLT SRL desfasoara activităţi de cercetare/dezvoltare aplicativă - in acord cu:

♦ obiectivele strategice si tactice in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii asa cum sunt ele prezentate in Planul National de Cercetare Stiintifica, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, in Programul Cercetare de Excelenta

♦ necesitatile, prioritatile si cerintele, in continua schimbare, ale agentilor economici, în urmatoarele domenii:

þ tehnologia aparaturii de masura si control

þ inginerie si tehnologie electrotehnica

þ tehnologie electronica, tehnologii energetice

þ inginerie aerospatiala

þ automatizare

þ ingineria si tehnologia mediului ambiant

þ tehnologie si inginerie mecanica

þ tehnologie medicala

þ teorie si metode educative

þ stiinta calculatoarelor

şi materializarea acestora în echipamente şi sisteme competitive, la nivelul exigentelor actuale.

 

     3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare si gradul de recunoastere a acestora :

            (maximum 1.000 de caractere):

            SC TECHNO VOLT SRL a inceput sa se remarce in mediul de afaceri in a doua jumatate a anului 2004 si inceputul anului 2005 si prin abordarea unor teme de cercetare de interes national.

In parteneriat cu Institutii de Invatamant Superior, cu Institute Nationale de Cercetare-Dezvoltare si cu Societati Comerciale cu activitati intr-un anumit domeniu tehnic, S.C. TECHNO VOLT S.R.L. participa la licitatiile organizate de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.

            Rezultatele activitatii de cercetare sunt valorificate in functie de specificul acestora:

♦ toate cercetarile TECHNO VOLT sunt cu aplicabilitate imediata, au drept rezultat principal modele experimentale sau prototipuri care sunt omologate si pentru care se efectueaza transferul tehnologic - catre alte unitati de productie sau catre departamentului propriu

♦ rezultatele cercetarilor TECHNO VOLT sub forma scrisa - studii de fezabilitate, studii tehnice, stu-dii tehnico-economice, studii de piata, etc. - sunt diseminate, cu acordul beneficiarului, prin redactare si publicare de articole, comunicari tehnico-stiintifice in reviste de specialitate ( de interes pentru potentialii beneficiari ai rezultatelor cercetarii )

♦ TECHNO VOLT acorda o mare importanta cercetarilor necesare modernizarii produselor din cadrul diferitelor unitati de productie, avand drept scop cresterea productivitatii, adaptarea la cerintele pietii si in conformitate cu legislatia Uniunii Europene

            Promovarea rezultatelor cercetarii se realizeaza si prin:

♦ prezentare / participare la targuri si expozitii tehnice - ex.: Salonul “Inventica” din cadrul TIB 2006, la care TECHNO VOLT a fost evidentiat prin prezentarea unor echipamente, rezultate din proiecte de cercetare, cu valorificare imediata la agenti economici.

♦ organizarea site-ului TECHNO VOLT - prin care, firmele interesate pot obtine informatii esentiale privind produsele rezultate ale cercetarii

 

     3.3. Situatia financiara - datorii la bugetul de stat :

        NU avem datorii la bugetul de stat.

Conform urmatoarele documente doveditoare:

• Bilantul contabil la 31 decembrie 2007, inregistrat la Directia Finantelor Publice a Municipiului

  Bucuresti (copie)

• Certificatul de Atestare Fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului

  Bucuresti Administratia Finantelor Publice sector 6 (copie)

 

 

4.  CRITERII  PRIMARE  DE  PERFORMANTA

 

                                                                                                                                                Punctaj

 

     4.1.  Lucrari stiintifice/tehnice publicate in reviste de specialitate cotate ISI

     4.1.1. Numar de lucrari stiintifice                                                                                  0  x 30

     4.1.2. Punctaj cumulat ISI                                                                                              0  x  5

     4.1.3. Numar de citari in reviste de specialitate cotate ISI                                         0  x  5

                                                                                    Total  punctaj  cap. 4.1 :  0

     4.2.  Brevete de inventie

     4.2.1. Numar de brevete                                                                                                  0 x 30

     4.2.2. Numar de citari de brevete in sistemul ISI                                                         0 x  5

                                                                                    Total  punctaj  cap. 4.2 :  0

 

     4.3.  Produse si tehnologii rezultate din activitati de cercetare, bazate pe brevete, omologari

sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice si servicii rezultate din activitatea de

cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar

     4.3.1. Numar de produse, tehnologii, studii, servicii                                                    5 x 20

            (Lista produselor, serviciilor si tehnologiilor, grupate pe ani, se ataseaza ca Anexa nr. 4.3)

                                                                                    Total  punctaj  cap. 4.3 : 100

 

                                                                                    Total  punctaj  cap. 4 :   100

 

5.  CRITERII  SECUNDARE  DE  PERFORMANTA

 

     5.1. Lucrari stiintifice (tehnice) publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI

           

     5.1.1.  Numar de lucrari                                                                                                  5  x  5

            ( Lista lucrarilor, grupate pe ani, se ataseaza ca Anexa nr. 5.1 )

                                                                                    Total  punctaj  cap. 5.1 :  25

 

     5.2. Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program

     5.2.1. Numar de comunicari prezentate                                                                        0  x  5

                                                                                    Total  punctaj  cap. 5.2 :  0

 

     5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri, normative,

proceduri, metodologii, reglementari si planuri tehnice noi sau perfectionate, realizate

in cadrul programelor nationale sau comandate de beneficiar

     5.3.1. Numar de modele, normative, proceduri etc.                                                     25  x 5

            ( Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataseaza ca Anexa nr. 5.3 )

                                                                                    Total  punctaj  cap. 5.3 . 125

 

                                                                                    Total  punctaj  cap. 5 :   150

 

 

6.  PRESTIGIUL  PROFESIONAL

 

     6.1. Membri (incluzand statutul de recenzor) in colectivele de redactie ale unor reviste

(cotate ISI sau incluse in baze de date internationale) sau in colective editoriale ale unor

edituri internationale recunoscute

            Numar de prezente in perioada pentru care se face evaluarea                           0 x 20

            Nr. crt.                         Nume / Prenume                      Titlul revistei/editurii

 

     6.2. Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national (din categoria

B in clasificarea CNCSIS)

            Numar de prezente                                                                                                   0 x 10

            Nr. crt.                         Nume / Prenume                      Titlul revistei/editurii

 

     6.3. Premii internationale obtinute printr-un proces de selectie

            Numar de premii                                                                                                       0 x 20

            Nr. crt.                         Nume / Prenume                   Premiul               Anul

     6.4. Premii nationale ale Academiei Romane

            Numar de premii                                                                                                       0 x 20

            Nr. crt.                         Nume / Prenume                   Premiul               Anul

 

     6.5. Conducatori de doctorat, membri ai unitatii de cercetare

            Numar de conducatori de doctorat                                                                         0 x 10

            Nr. crt.                         Nume / Prenume

 

     6.6. Numar de doctori in stiinta, membri ai unitatii de cercetare

            Numar de doctori in stiinta                                                                                     1 x 10

                                                                                    Total  punctaj  cap. 6 :   10

 

                                                                        Total  punctaj  cap. 4+5+6 :     260

 

 

7.  VENITURI  REALIZATE  PRIN  CONTRACTE  DE  CERCETARE  IN  DOMENIUL 

PENTRU  CARE  SE  FACE  EVALUAREA (in perioada pentru care se face evaluarea):

 

     7.1. Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din

fonduri publice 9) :  0

            9) Valori defalcate pe ani si valoarea totala in euro

 

     7.2. Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din

fonduri private :  0

 

     7.3. Numarul si valoarea contractelor de cercetare nationale finantate din fonduri

publice 10) :  4 / 479.400,00 RON

           10) Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi etc.)

                    Valorile contractelor vor fi defalcate pe ani.

 

 

 

Nr.

 

Tip  PROGRAM

CONTRACTE  DE  CERCETARE  NATIONALA

-  finantate din fonduri publice  -

crt.

 

Numar  /  Data

Valoarea  (RON)

0.

1.

2.

3.

TOTAL  ANUL  2004

  58.853,00

1.

 

PNCDI  -  CALIST

5245 / 26.11.2004

  31.631,00

2.

 

PNCDI  -  CALIST

5248 / 06.12.2004

  27.222,00

TOTAL  ANUL  2005

  76.534,00

1.

 

PNCDI  -  CALIST

5245 / 26.11.2004

  45.978,00

2.

 

PNCDI  -  CALIST

5248 / 06.12.2004

  30.556,00

TOTAL  ANUL  2006

118.613,00

1.

 

PNCDI  -  CALIST

5245 / 26.11.2004

    7.391,00

2.

 

PNCDI  -  CALIST

5248 / 06.12.2004

  67.222,00

3.

 

CEEX

302 / 13.09.2006

  44.000,00

TOTAL  ANUL  2007

225.400,00

1.

 

CEEX

302 / 13.09.2006

183.400,00

2.

 

PNCDI  -  PARTENERIATE

148 / 13.09.2007

  42.000,00

TOTAL

479.400,00

 

     7.4. Numarul si valoarea contractelor de cercetare nationale finantate din fonduri private:

 

     7.5. Alte surse : fonduri proprii: 36 102 lei

 

 

7 bis.  VENITURI  REALIZATE  DIN  ACTIVITATI  ECONOMICE ( SERVICII, MICROPRODUCTIE )

 

 

Nr.

 

ANUL

VENITURI  REALIZATE  DIN  ACTIVITATI  ECONOMICE

(  servicii, microproductie  )

crt.

 

Numar  contracte

Valoare (RON)

0.

1.

2.

3.

1.

 

2004

4

   240.677,50

2.

 

2005

12

   502.294,00

3.

 

2006

15

   387.429,00

4.

 

2007

67

5.691.771,00

 

 

8.  RESURSA  UMANA  DE  CERCETARE

              

     8.1. Total personal de cercetare care realizeaza venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare /

din care doctori in stiinta:

 

 

 

PERSONAL

 

ANUL

 

 

2004

2005

2006

2007

 

TOTAL  din care:

3

3

6

8

8.1.

Personal de cercetare / din care

doctori  in  stiinta

3

3

5

6 / 1

8.1.1.

C.S. I (profesori) /  din care

doctori  in  stiinta

-

-

-

-

8.1.2.

C.S. II (conferentiari) /  din care

doctori  in  stiinta

-

-

-

-

8.1.3.

C.S. III (lectori) /  din care

doctori  in  stiinta

-

-

-

-

8.1.4.

C.S.  /  din care

doctori  in  stiinta

2

2

3

3 / 1

8.1.5.

Asistenti de cercetare

 

1

1

2

3

8.1.6.

Personal auxiliar de cercetare

 

-

-

-

-

 

     8.2. Date privind perfectionarea resursei umane

 

 

Nr.

 

C U R S

 

Numar

 

ANUL

crt.

O b i e c t

Tip

persoane

 

1.

 

Management de proiect MZT865

CODECS

2

2005

2.

 

Standuri didactice pentru invatamant tehnic

- teorie / practica -

G.U.N.T.

Germania

4

2007

 

     8.2.1. Numar de doctoranzi si masteranzi care lucreaza in unitatea de cercetare-dezvoltare

la data completarii formularului:                                                                                                               2

     8.2.2. Numar de teze de doctorat realizate in unitatea de cercetare-dezvoltare in perioada

pentru care se face evaluarea:                                                                                                                    1

 

 

9.  INFRASTRUCTURA  DE  CERCETARE – DEZVOLTARE

 

     9.1.  Laboratoare de cercetare-dezvoltare:

            Nr. crt.                         Denumirea laboratorului                       Domeniul in care este acreditat

 

     9.2.  Lista echipamentelor performante achizitionate in ultimii 10 ani:

           

 

Nr.

crt.

ECHIPAMENTE  PERFORMANTE  ACHIZITIONATE

-  in  ultimii  10 ani  -

 

Sursa de finantare

a  investitiei

Denumire  /  Tip

An fabricatie

Valoare

0.

1.

2.

3.

4.

1.

Retea de calculatoare cu acces internet fibra optica, full time, domeniu inregistrat

2005

 

Programe nationale

2.

Laptop - HP Compaq 5000n, Intel Centrino

2004

5598

Programe nationale

3.

Laptop Dell Latitude

2004

5200

Programe nationale

4.

Laptop - Pentium Dual Core 2GHz

2007

4450

Programe nationale

5.

Laptop - Pentium Dual Core 2GHz

2007

4450

Programe nationale

6.

Laptop -Dell Latitude

2006

4706

Programe nationale

7.

Personal Computer - AMD Sempron

2005

819

Programe nationale

8.

Personal Computer - Intel P4 3 Ghz

2004

2312

Programe nationale

9.

Personal Computer - Intel Core 3Ghz SKT775, 4GB

2007

5100

Programe nationale

10.

Personal Computer - AMD Sempron 2GHz

2006

1392

Fonduri proprii

11.

Personal Computer - AMD Sempron 2GHz

2006

1392

Fonduri proprii

12.

Imprimanta Canon Pixma IP1000

2005

176

Fonduri proprii

13.

Imprimanta LaserJet - HP3020

2004

1500

Programe nationale

14.

Multimetru - Keithley2700

2004

7908

Programe nationale

15.

Generator semnal – Sefram 4422

2007

2000

Fonduri proprii

16.

Osciloscop – Tektronix TDS 1012

2004

6162

Programe nationale

17.

Osciloscop – Sefram 5064D2

2007

2900

Fonduri proprii

18.

Analizor de retea Fluke 424

2006

13651

Programe nationale

19.

Programator BEEPROG

2006

2312

Programe nationale

20.

Imprimanta HP Color LaserJet 3600n A4

2006

1797

Programe nationale

21.

Multifunctional HP Laser A3

2007

8161

Programe nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL
ing. Vasile Pangratie

 

  

 

ANEXE

 

 

S.C.  TECHNO VOLT  S.R.L.                                                                                                                         Anexa nr. 4.3

 

 

LISTA PRODUSE SI TEHNOLOGII REZULTATE DIN ACTIVITATI DE CERCETARE

-rezultate din activitati de cercetare, bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii-

 

STUDII PROSPECTIVE SI TEHNOLOGICE, SERVICII

rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar  -

 

 

 

 

Nr.

PRODUS,  TEHNOLOGIE,  STUDIU,  SERVICIU

- Rezultate din activitatea / proiectul de cercetare -

 

PROIECTUL  DE  CERCETARE

 

crt.

 

D e n u m i r e

-  tip  Rezultat  -

Brevet, Omologare, Inovatie – proprii

Termen raportare / predare

 

Denumire

 

Contract

Nr/data

 

Beneficiar /

/ Program

0.

1.

2.

3.

4.

5.

ANUL  2004

 

 

 

 

 

 

ANUL  2005

1.

 

 

 

Echipament pentru calibrarea debitmetrelor si contoarelor de apa  ECC 10

Produs omologat

P.V. Omologare interna / 01.09.2005

P.V. receptie

98 / 19.09.2005

Instalatie etalon de verificare metrologica a contoarelor de apa rece; Apometre multijet - semiuscate

 

Ctr. 17

15.08.05

APAVIL VALCEA  S.A.

Ramnicu Valcea

 

 

 

 

 

 

ANUL  2006

1.

 

 

 

Instalatie de verificare termorezis-tente

Produs omologat

P.V. Omologare

din 27.11.2006

 

 

Echipament complex de verificare si etalonare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor aferenti  -  EVECET  -

 

Ctr. 5245

26.11.04

 

A.S.E. Buc.

CALIST

2.

 

 

 

Simulator de debit si temperatura pentru verificarea calculatoarelor de energie termica STD15NX

Produs omologat

P.V. Omologare

din  27.11.2006

 

 

Echipament complex de verificare si etalonare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor aferenti

 -  EVECET  -

 

Ctr. 5245

26.11.04

 

A.S.E. Buc.

CALIST

3.

 

 

 

Echipament analiza noxe autovehicule GT501 (AGF 05)

Produs omologat

P.V. Omologare

27.11.2006

 

 

Echipament pt masurarea noxelor la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie

ENASAC  -

 

Ctr. 5248

06.12.04

 

A.S.E. Buc.

CALIST

ANUL  2007

1.

 

 

 

Interfata de test MINT16

Produs omologat

P.V. Omologare interna / 28.09.2007

P.V. receptie

14 / 01.10.2007

Instalatie gravimetrica de verificare debitmetre contoare apa rece/calda DN 15 …40 mm

 

Ctr. 2846

29.06.07

TERMICA  S.A.

Targoviste

 

 

 

 

 

 

S.C.  TECHNO VOLT  S.R.L.                                                                                                                         Anexa nr. 5.1

 

LUCRARI  STIINTIFICE / TEHNICE PUBLICATE  IN  REVISTE  DE  SPECIALITATE FARA COTATIE  ISI

 

 

 

Nr.

 

LUCRARE  STIINTIFICA / TEHNICA  PUBLICATA

 

Revista  /

crt.

Denumire

Autori

/  Editura

0.

1.

2.

3.

ANUL  2004

 

 

 

 

ANUL  2005

1.

 

Electrodermatomul – un produs de inalta tehnicitate oferit de ingineri medicilor

Ahil Nicolae Dumitrescu

Nicolae Alexandrescu

Despina Duminica

Mecatronica

Nr. 1 / 2005

 

 

 

 

ANUL  2006

1.

 

Stand de verificare termorezistente si calculatoare de energie termica

Constantin Ploesteanu

Automatizari si Instrumentatie

Nr. 2 / 2006

ANUL  2007

1.

 

Laborator de incercari de conformitate ptr. contoarele de energie termica, in curs de acreditare RENAR, in concordanta cu cerintele directivei 2004/22/EC

Ahil Nicolae Dumitrescu

Elena Copaceanu

Nicolae Grajdan

Automatizari si Instrumentatie

Nr. 2 / 2007

2.

 

Compensatoare statice de putere reactiva

Vasile Pangratie

Automatizari si Instrumentatie

Nr. 3 / 2007

3.

 

Masurari de debite in canale deschise si pe cursuri naturale de apa SIMPADA.

Constantin Ploesteanu

Automatizari si Instrumentatie

Nr. 6 / 2007

 

 


S.C.  TECHNO VOLT  S.R.L.                                                                                                                           Anexa nr. 5.3

 

 

 

MODELE FIZICE,  MODELE EXPERIMENTALE,  MODELE FUNCTIONALE,  PROTOTIPURI,

NORMATIVE,  PROCEDURI,  METODOLOGII,  REGLEMENTARI  SI  PLANURI TEHNICE  NOI  SAU  PERFECTIONATE

-  realizate in cadrul programelor nationale sau comandate de beneficiar  -

 

 

 

 

 

Nr.

MODEL FIZIC / EXPERIMENTAL / FUNCTIONAL, PROTOTIP, NORMATIV, PROCEDURA, METODOLOGIE, REGLEMENTARE, PLAN TEHNIC

- Rezultate din activitatea / proiectul de cercetare -

 

 

PROIECTUL  DE  CERCETARE

 

crt.

 

D e n u m i r e

-  tip  Rezultat  -

 

Termen de

raportare / predare

 

Denumire

 

Contract

Numar/data

 

Beneficiar /

/ Program

0.

1.

2.

3.

4.

5.

ANUL  2004

1.

 

 

 

Studiu tehnic

privind realizarea unui echipament performant de verificare si testare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor de temperatura aferenti

 

20.12.2004

Echipament complex de verificare si etalonare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor aferenti  -  EVECET

 

Ctr. Nr. 5245

26.11.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

2.

 

 

 

Studiu tehnic

privind realizarea unui echipament performant pentru masurarea noxelor la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie

 

30.12.2004

Echipament pentru masurarea noxelor la au-tovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie 

ENASAC

 

Ctr. Nr. 5248

06.12.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

ANUL  2005

1.

 

 

 

Proiect tehnic model experimental

al unui echipament performant pentru masurarea noxelor la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie

 

25.06.2005

Echipament pentru masurarea noxelor la au-tovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie 

ENASAC

 

Ctr. Nr. 5248

06.12.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

2.

 

 

 

Model experimental

al unui echipament performant pentru masurarea noxelor la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie

 

25.06.2005

Echipament pentru masurarea noxelor la au-tovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie 

ENASAC

 

Ctr. Nr. 5248

06.12.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

3.

 

 

 

Proiect tehnic Model experimental

al unui echipament performant de verificare si testare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor de temperatura aferenti

 

26.06.2005

Echipament complex de verificare si etalonare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor aferenti  -  EVECET

 

Ctr. Nr. 5245

26.11.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

4.

 

 

 

Model experimental

al unui echipament performant de verificare si testare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor de temperatura aferenti

 

26.06.2005

Echipament complex de verificare si etalonare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor aferenti  -  EVECET

 

Ctr. Nr. 5245

26.11.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

5.

 

 

 

Manual de prezentare Model experimental

al unui echipament performant de verificare si testare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor de temperatura aferenti

 

26.06.2005

Echipament complex de verificare si etalonare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor aferenti  -  EVECET

 

Ctr. Nr. 5245

26.11.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

6.

 

 

Prototipul

unui echipament pentru calibrarea debitmetrelor si contoarelor de apa

 

01.09.2005

Instalatie etalon de verificare metrologica a contoarelor de apa rece; Apometre multijet - semiuscate

 

Ctr. 17

15.08.05

APAVIL VALCEA  S.A.

Ramnicu Valcea

7.

 

 

 

Manual de prezentare Model experimental

al unui echipament performant pentru masurarea noxelor la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie

 

20.12.2005

Echipament pentru masurarea noxelor la au-tovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie  -  ENASAC

 

Ctr. Nr. 5248

06.12.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

8.

 

 

 

Analiza tehnico-economica

privind un echipament performant de verificare si testare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor de temperatura aferenti

 

20.12.2005

Echipament complex de verificare si etalonare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor aferenti  -  EVECET

 

Ctr. Nr. 5245

26.11.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

9.

 

 

 

Documentatie executie Prototip

pentru un echipament performant de verificare si testare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor de temperatura aferenti

 

20.12.2005

Echipament complex de verificare si etalonare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor aferenti  -  EVECET

 

Ctr. Nr. 5245

26.11.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

ANUL  2006

1.

 

 

 

Prototipul

unui echipament performant de verificare si testare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor de temperatura aferenti

 

25.06.2006

Echipament complex de verificare si etalonare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor aferenti  -  EVECET

 

Ctr. Nr. 5245

26.11.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

2.

 

 

 

Analiza tehnico-economica

privind un echipament performant pentru masurarea noxelor la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie

 

25.06.2006

Echipament pentru masurarea noxelor la au-tovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie 

ENASAC

 

Ctr. Nr. 5248

06.12.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

3.

 

 

 

Documentatie executie Prototip

privind un echipament performant pentru masurarea noxelor la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie

 

25.06.2006

Echipament pentru masurarea noxelor la au-tovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie 

ENASAC

 

Ctr. Nr. 5248

06.12.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

4.

 

 

 

Prototipul

unui echipament performant pentru masurarea noxelor la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie

 

25.09.2006

Echipament pentru masurarea noxelor la au-tovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie 

ENASAC

 

Ctr. Nr. 5248

06.12.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

5.

 

 

 

Manual de utilizare

pentru un echipament performant de verificare si testare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor de temperatura aferenti

 

30.10.2006

Echipament complex de verificare si etalonare a integratoarelor de energie termica si a senzorilor aferenti  -  EVECET

 

Ctr. Nr. 5245

26.11.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

6.

 

 

 

Manual de utilizare

al unui echipament performant pentru masurarea noxelor la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie

 

30.11.2006

Echipament pentru masurarea noxelor la au-tovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si cu motoare cu aprindere prin compresie 

ENASAC

 

Ctr. Nr. 5248

06.12.2004

 

A.S.E. Bucuresti

CALIST

7.

 

 

 

Studiu documentar

privind un sistem inteligent pentru masurarea parametrilor alimentarilor si deversarilor de apa in vederea realizarii managementului integrat al apei

 

05.12.2006

Sistem inteligent pentru masurarea parametrilor alimentarilor si deversarilor de apa in vederea realizarii managementului integrat al apei 

SIMPADA

 

Ctr. Nr. 302

13.09.2006

 

INCDMF Bucuresti

CEEX

8.

 

 

 

Procedura  de testare debitmetre de apa calda si rece

30.07.2006

Servicii de asistenta tehnica in cadrul proiectului “Extinderea acreditarii Laboratorului de incercari de conformitate cu cerintele Directivei 2004/22/ec referitoare la contoarele de energie termica”

Ctr. Nr.608

21.04.2006

SC FAST -ECO SA /

 CEEX modul IV

9.

 

 

 

Procedura de testare calculatoare de energie termica din componenta contoarelor de energie termica

30.07.2006

Servicii de asistenta tehnica in cadrul proiectului “Extinderea acreditarii Laboratorului de incercari de conformitate cu cerintele Directivei 2004/22/ec referitoare la contoarele de energie termica”

Ctr. Nr.608

21.04.2006

SC FAST -ECO SA /

 CEEX modul IV

10.

 

 

 

Procedura de testare perechi de termorezistente din componenta contoarelor de energie termica

30.07.2006

Servicii de asistenta tehnica in cadrul proiectului “Extinderea acreditarii Laboratorului de incercari de conformitate cu cerintele Directivei 2004/22/ec referitoare la contoarele de energie termica”

Ctr. Nr.608

21.04.2006

SC FAST -ECO SA /

 CEEX modul IV

ANUL  2007

1.

 

 

 

Studiu de fezabilitate

privind un sistem inteligent pentru masurarea parametrilor alimentarilor si deversarilor de apa in vederea realizarii managementului integrat al apei

 

31.08.2007

Sistem inteligent pentru masurarea parametrilor alimentarilor si deversarilor de apa in vederea realizarii managementului integrat al apei 

SIMPADA

 

Ctr. Nr. 302

13.09.2006

 

INCDMF Bucuresti

CEEX

2.

 

 

 

Proiect Model Experimental - parte electronica

privind un sistem inteligent pentru masurarea parametrilor alimentarilor si deversarilor de apa in vederea realizarii managementului integrat al apei

 

31.08.2007

Sistem inteligent pentru masurarea parametrilor alimentarilor si deversarilor de apa in vederea realizarii managementului integrat al apei 

SIMPADA

 

Ctr. Nr. 302

13.09.2006

 

INCDMF Bucuresti

CEEX

3.

 

 

Prototipul

unei interfete de test MINT 16

 

28.09.2007

Instalatie gravimetrica de verificare debitmetre contoare de apa rece / calda

DN 15 …40 mm

 

Ctr. 2846

29.06.07

 

TERMICA  S.A.

Targoviste

4.

 

 

 

Studiu tehnic

Analiza si sinteza posibilitatilor de realizare a sistemului de dozare automata, monitorizare continua, stocare referitoare la efectuarea corecta a tratamentelor oftalmologice

 

21.12.2007

Sistem de dozare automata, monitorizare continua, stocare si afisare computerizata a informatiilor privind corectitudinea efectuarii tratamentelor oftalmologice prescrise  -  SIDOMOOFTALMO

 

Ctr. Nr. 148

13.09.2007

 

U.P.B. - C.C.D.M.

PARTENERIATE

 

 

Revenire